You are viewing a single comment's thread from:

RE: Kürasyon Ödülü Nedir?, Nasıl Küratör olunur?

in #tr4 years ago

İçerik üreterek, yorumla, oylama yaparak Steem madenciliği yapıyoruz. Steemit vermiyor, biz madencilik yapıyoruz.
Botlar, hem peşin para(SBD), hem de kürasyon ödülü kazanıyor. Bkz.
https://steemit.com/@booster/transfers
https://steemit.com/@booster/curation-rewards
Oy verecek sayıda içerik paylaşamazlar. Başka içerikleri oylamak kendiyorumuna oy vermekten daha fazla getiri sağlar. Sürekli kendi yorumunu oylamak manipülasyon ve spam'a girer.

Coin Marketplace

STEEM 0.44
TRX 0.08
JST 0.058
BTC 48375.83
ETH 4073.04
BNB 541.56
SBD 5.73