Cruiser Motorsiklet Nedir? Chopper- Cruiser Farkı

in #tr4 years ago

Türk insanı olarak yolda sokakta her gördüğümüz kuvvetli ses yapan , yüksek gidonlu parlak nikelajlara sahip motosikletlere chopper diyoruz ama işin aslı öyle değil . Bu yazıda chopper-cruiser farkını basitce anlatacağım.

Cruiser Motorsiklet Nedir ?

Rake açısı normal motorlara göre fazla olan, iki tekerlek arası mesafesi fazla olan, yere yakın, geniş gidonlu, alçak seleli, yuvarlak farlı, damla şeklinde deposu olan, ayakların öne uzatıldığı, geneli v-twin motor bloğu barındıran, düşük devirde yüksek tork veren ve düşük devirde çalışan motosiklet türüdür.

Düşük devirde çalışmasından dolayı oldukça uzun ömürlüdür.

Orta ve uzun mesafeli gezilerde oldukça keyifli olan makinelerdir, düşük hızlarda yol manzarasının tadı çok güzel çıkartılır.

Peki hocam o zaman chopper nedir?

Chopper Motorsiklet Nedir?
Sürücü kişi kendi zevkine egöre motorsikletini kesip biçer , boyatır kendine özel hale getirir .Stok versiyon motorsikletimizi modifiye edersek yani diğer bir değişle custom yaparsak chopper yapmış oluruz.

Genel olarak üzerlerinde karbüratorlü v-twin motor bulunur .

İşete bazı chopperlar


ape hanger gidon ve egzoz değişkliği yapılmış fotoğraftan göründüğü kadarıyla


Easy Rider filminden bir görsel

Eğer bu tip motorlara ilginiz varsa mutlaka TT CUSTOM ı araştırmanızı tavsiye ederim .

Sort:  

Faydali olduysa sevindim dostum

tabiki 👍 teşekkür ederim

Calling @originalworks :)
img credz: pixabay.com
Nice, you got a 88.0% @iwonalaub upgoat, thanks to @luthiren
Want a boost? Minnowbooster's got your back!

This post has received a 0.03 % upvote from @drotto thanks to: @luthiren.

Congratulations @soulmates! You received a personal award!

1 Year on Steemit

Click here to view your Board of Honor

Do not miss the last post from @steemitboard:

Saint Nicholas challenge for good boys and girls

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @soulmates! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.46
TRX 0.08
JST 0.059
BTC 48838.47
ETH 4146.99
BNB 547.49
SBD 5.82