HuzursteemCreated with Sketch.

in #tr4 years ago (edited)

image

Memlekette yağmur sonrasi huzur..

quote
Yerin seni çektiği kadar ağırsın,
Kanatların çırpındığı kadar hafif..
Kalbinin attığı kadar canlısın,
Gözlerinin uzağı gördüğü kadar genç...
Sevdiklerin kadar iyisin,
Nefret ettiklerin kadar kötü..
quote

Herşey sende gizli demiş Can Yucel.

Sort:  

Congratulations @soulmates! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of comments

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Congratulations @soulmates! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

güzel manzara

guzel paylasım ustat cok begendım

Coin Marketplace

STEEM 0.40
TRX 0.07
JST 0.052
BTC 43255.63
ETH 3251.52
USDT 1.00
SBD 4.74