Sort:  

çok meraklı bir şeye benziyor

aynen uyanıkspor biraz

İngilizlerin bir atasözü geldi aklıma. Fazla merak kediyi bile öldürür. :)

ingilizler güzel ifade etmiş gerçekten

Coin Marketplace

STEEM 0.68
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57155.56
ETH 4437.90
BNB 617.95
SBD 7.01