You are viewing a single comment's thread from:

RE: Kürasyon Ödülü Nedir?, Nasıl Küratör olunur?

in #tr4 years ago

Hocam benim bu platformda anlamadığım şeyler var
Steemitin bize para vermesinden kazancı nedir?
Botların kazancı nedir?
Neden sp yüksek olanlar kendi postlarına yorumlarına oy verip kazanc sağlamak yerine başkalarına oy versinler?

Sort:  

İçerik üreterek, yorumla, oylama yaparak Steem madenciliği yapıyoruz. Steemit vermiyor, biz madencilik yapıyoruz.
Botlar, hem peşin para(SBD), hem de kürasyon ödülü kazanıyor. Bkz.
https://steemit.com/@booster/transfers
https://steemit.com/@booster/curation-rewards
Oy verecek sayıda içerik paylaşamazlar. Başka içerikleri oylamak kendiyorumuna oy vermekten daha fazla getiri sağlar. Sürekli kendi yorumunu oylamak manipülasyon ve spam'a girer.