You are viewing a single comment's thread from:

RE: Sorumluluğu Alıyorum!

in #tr2 years ago

sen böyle arkadaşları nereden buluyorsun ya bundan önceki yazılarında da bahsetmiştin bazılarından:)

ben galiba etraftaki insanlara da kızıyorum kendime de ama hangisi daha ağır basıyor bilemiyorum, psikolojik durumuma göre bi tarafa daha çok yükleniyor olabilirim:)
kabullenmek de iyi gelebiliyor bazen.

Hepsi birden dönse ne güzel olurdu!

evet ne güzel olurdu çünkü özlüyorum :(

Sort:  

Arkadaş konusunda şanslıyım ama kendimizi nasıl geliştirebiliriz sohbetleri de var aramızda yıllardır :)

En azından küçük durumlarda kabullenmek çok yararlı.

Ben de epey özlüyorum :(

okuduğum çizgi romanda bu sözleri görünce,
senin yazın geldi aklıma:)

"Suçlayacak birilerini aramayı bıraktığınızda, problemleriniz, gittikçe daha da büyüleyici bir hâl alıyor."

20200206_124314.jpg

Birden fazla noktadan dikkatimi çekti. Bu yaştan sonra çizgi roman mı sevdireceksin bana :)

Gittikçe daha büyüleyici bir hal alıyor kısmı da aslında çok iyi bir tespit diyebilirim. Çünkü birilerini suçlarken çoğunlukla sorunun doğasını göremiyoruz

:) neden olmasın, ben sevmeye başladım ve okumaya:)
güzel tespitleri var tamamlayıcı olabiliyor bazı şeyleri

Coin Marketplace

STEEM 0.32
TRX 0.06
JST 0.042
BTC 36434.94
ETH 2554.28
USDT 1.00
SBD 4.20