You are viewing a single comment's thread from:

RE: Otobüs Kaçmış!! Amaan Kaçarsa Kaçsın Boşver...

in #tr3 years ago (edited)

burada daha fazla kişi oluruz demiştik ama daha da azaldık, biz bize kaldık gibi bir şey.
aslına bakarsan iyi de oldu sanki, gereksiz kalabalıktan kavgadan sıyrıldık..

ama dediğin gibi ya kimse okumuyor ya da okuyan sessiz bir çoğunluk var.
yine de başka sayfalarla etkileşim içinde olmak, yazılarını okuyup fikir belirtmek hâlâ mutlu ediyor, en azından ben mutlu oluyorum sayfamda görünce :)

Karanlık madde gibi birşey olsa gerek :)) Etkileşemiyoruz.

:) çok doğru.

Sort:  

Evet eskiden bayağı bir kavga gürültü vardı. En azından o azaldı. Bu herdaim pozitif bakış açınızı takdir ediyorum. Yaklaşımlarınız hep olumlu.

Coin Marketplace

STEEM 0.40
TRX 0.07
JST 0.054
BTC 42499.74
ETH 3240.18
BNB 471.64
SBD 4.88