You are viewing a single comment's thread from:

RE: Yarışmanın Sonucu ve Köpekler

in #tr3 years ago

Dostum, bu vesileyle bizlere keyifli postlar yaşatmış olduğun için teşekkür ederim. Benim yazımdan lütfen bir anlam çıkarmaya çalışmayın, yok öyle bişey. Olur da bir anlam çıkarmaya kalkıp, başınızı belaya sokarsanız da, beni sorumlu tutmayın :))


Ayrıca sevgili @obulunmaz ve @maonx 'i tebrik ediyorum.Manevi BTC lerini bana verirlerse, kripto borsasında en az %75 zararı garanti edebilirim kendilerine :)))


Bende de bir CKC var, bu sebeple köpeklerle ilgili yazını daha bir ilgi ve keyifle okudum. Sadece bildiğim tüm CKC leri gözönüne alınca, genel olarak diğer köpek cinslerinden ortak farklılıklarını düşünüyorum ve sanırım ckc lerin içinde aynı zamanda bir kedi yatıyor olabilir :))

image.png

Sort:  

%75 zarar konusunda anlaşamayız. En azından % 80 olursa tamamı senindir, çünkü biz buna alışkınız. Güzel güzel, tekrar tekrar kaybedebilirsin. Her gün %80 inini kaybedersen hiç bitmez :)))

Cavalier King Charles Spaniel uzaydan gelmiş bir kedi türüdür aslında. Candır, gerisi de heyecan!

Coin Marketplace

STEEM 0.40
TRX 0.07
JST 0.050
BTC 42414.18
ETH 3164.40
USDT 1.00
SBD 4.76