You are viewing a single comment's thread from:

RE: Teklif botu kullanırken nelere dikkat ediyorum

in #tr3 years ago

ben henüz o zamanı bulamadığım için bu konuda bir önerim de olamayacak maalesef

:) ben o zamanı dakikası, saniyesine kadar söyleyebilirim ama söylersem artık o zaman o zaman olmaktan çıkar 😜 😜 😜

Şaka yapıyorum tabiiki, sanırım global olarak kullanımda olduğundan pek de öyle bir zaman olmuyor çünkü ben de bulamadım.

Botlar konusunda şunu da gözönünde bulundurmak lazım, bir bota yapılan teklif hemen bottracker a yansımıyor, bazen 2-3 dakika bazen daha kısa veya daha uzun bile sürdüğü oluyor yansıması için. Bu sebeple, ben ayrı bir sayfada bot'un steemit sayfasını açıp cüzdanını kontrol ediyorum. Son anda gelen, yeni bir transfer var mı yok mu diye. Ama tabi o bile garanti olmuyor bazen, çünkü tam siz transferi onayladığınız andan 10 saniye önce ya da 10 saniye sonra başkası da transfer yapmış olabiliyor.

Benim tek anlamadığım şey, bottracker da o bot için maksimum önerilen bid miktarı yazıyor ve neredeyse sıfıra yaklaşmış olmasına rağmen o bota transfer yapıp ROI yı altüst edenler oluyor ve özellikle bu aralar hep oluyor. En çok onlar sinirlerimi hoplatıyor ama muhtemelen onlar da henüz sistemi bilmeden gelenlerdir.

Sort:  

hocam değerli katkılarınız için teşekkür ederim, ben şahsen steemit'den de botun sayfasını açıp sağlama yapmıyordum. bundan sonra oraya da bakarım :)

Coin Marketplace

STEEM 0.39
TRX 0.07
JST 0.050
BTC 42462.87
ETH 3151.87
USDT 1.00
SBD 4.66