ADAM GÖRÜNÜMLÜ YAVŞAKLARA DİKKAT EDİN !!!

in #tr3 years ago

Onların suratı çok sevimli olabilir , ses tonu çok güven verebilir ,
hatta böyle herkesin okumak istediği okullardanda mezun olabilir , Lakin adam olmak çok zordur .
Bunlar neyemi benzer :
bit  yavrusu.jpg

Bunlar çok uzun süre adam gibi görünüp gerçekten adam gibi konuşurlar . Adam sanarsın lakin araya para , menfaat girdimi :

herseyii yaparlarr.jpg

herşeyi yaparlar . Bunların para için yapmayacağı hiçbirşey yoktur .
Bunların en önemli özelliklerinden biride ; Yüzüne asla konuşamazlar , ors.... karı gibi laf atıp kaçarlar .
Bunlar dıştan erkek görünümlü ama özünde GANCIK köpeklerdir .
yavsaklarrr.jpg

dediğim gibi yavşak olmak zordur . Herkes beceremez . Çünkü ciddi ciddi ADAM olmayı terkedip , içine gancıklığı sindirmen gerek .

Allah kimseyi yavşaklarla karşılaştırmasın .

Sort:  

As a follower of @followforupvotes this post has been randomly selected and upvoted! Enjoy your upvote and have a great day!

This post has received a 7.64 % upvote from @boomerang.

You got a 3.86% upvote from @booster courtesy of @todayornever!

NEW FEATURE:

You can earn a passive income from our service by delegating your stake in SteemPower to @booster. We'll be sharing 100% Liquid tokens automatically between all our delegators every time a wallet has accumulated 1K STEEM or SBD.
Quick Delegation: 1000| 2500 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000

Congratulations @todayornever! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 700 upvotes. Your next target is to reach 800 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

The Meet the Steemians Contest is over - Results are coming soon ...

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @todayornever! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 250 as payout for your posts. Your next target is to reach a total payout of 500

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Meet the Steemians Contest - Intermediate results

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @todayornever! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 800 upvotes. Your next target is to reach 900 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Meet the Steemians Contest - The results, the winners and the prizes
Meet the Steemians Contest - Special attendees revealed

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @todayornever! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 900 upvotes. Your next target is to reach 1000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @todayornever! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1000 upvotes. Your next target is to reach 1250 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @todayornever! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1250 upvotes. Your next target is to reach 1500 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @todayornever! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard supports the SteemFest⁴ Travel Reimbursement Fund.
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!