You are viewing a single comment's thread from:

RE: Oy Gücü Düşüş Miktarı

in #tr3 years ago

Merhaba @murattatar,

Yazınız @trdaily tarafından otomatik olarak seçildi. Ve @trdaily curation trail'i takip eden
@emrebeyler hesabından da oy aldınız.

@trdaily curation trail'e bu adresten katılabilirsiniz.

Yine görüşmek üzere! :)