You are viewing a single comment's thread from:

RE: Minik Eren'e Umut Ol - [Yardım Kampanyası]

in #tr4 years ago

Çok güzel bir şey düşünmüşsünüz.Bizi buna aracı ettiğiniz için teşekkür ederiz. Canım Eren umarım kısa sürede sağlığına kavuşursun tüm dualarımız seninle.
Benim şu an hesabım boş bu akşam gelecek sbd var bekliyorum. Dönüş yapacağım. :)

Sort:  

Çok teşekkür ederiz gerçekten buradsa çok duyarlı yardımsever insanlar var. İnşallah bütün Erenleri dileğine kavuştururuz bu platformda.

@trliste ekibine de böyle güzel bir projeyi destekledikleri için ayrıca teşekkür ederim.

Duyarlılığınız için çok teşekkürler Tuğba hanım, İnşallah sağlığına kavuşur Eren ve tüm çocuklar. Böyle küçük bedenlere böyle kötü bir hastalık çok fazla.

Coin Marketplace

STEEM 0.42
TRX 0.07
JST 0.052
BTC 43058.58
ETH 3317.98
BNB 494.57
SBD 4.94