Eski Türkiye siyasi haritası

in #tr3 years ago

Trafikte araç kullanırken plakalara dikkat ediyor musunuz hiç? 06 Ankara'nın 34 İstanbul'un bunlar bilindik plakalar. Bu plakalar alfabetik sıraya göre yapılmış zamanında. Tabi bu alfabetik sıra haritamızdaki illere göre. Gördüğünüz harita 1985 yılına ait. Bu tarihten sonra il olmuş yerler sonradan sıraya eklenip gelmiş. Mesela Uşak 64 plaka numarasına sahipken sonradan il olan Aksaray'ın 68 dir. Haritada sonradan il olan yerler ve önceden bağlı olduğu iller gözüküyor. Benim ilk dikkatimi çeken Konya oldu şimdide büyük ama eskiden ülkenin yarısı Konya'dan ibaretmiş. Güncel Türkiye haritası ile eski harita arasındaki sizin gözünüze çarpan ayrıntılar neler peki.

Posted using Partiko Android

Sort:  

Bazi ilceler var resimde onlar detaylari denature etmis

Posted using Partiko Android

Coin Marketplace

STEEM 0.49
TRX 0.09
JST 0.062
BTC 49460.53
ETH 4203.63
BNB 572.66
SBD 5.99