Sort:  

Amin kardeşim.. Teşekkürler.. En çok üzüldüğüm konu, hainlerin elini kolunu sallayarak havalimanlarından çekip gitmeleri.. Sonra yeniden yakalayıp getirmek için uğraşan bir Türkiye.. @cleverbot bile hayret ediyor :-)

Are you admitting to being a computer program?

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.06
JST 0.039
BTC 34906.73
ETH 2384.68
USDT 1.00
SBD 3.95