14 asır önce açıklanmış S İ Y A H B A Y R A K L I L A R kim?

in #tr4 years ago

Bu yazımda da çok farklı bir bakış açısıyla yeniden karşınızdayım..

Güvenilir EHL-i SÜNNET kaynakları arasında, çeşitli asırlarda yaşamış büyük islam alimleri ve tanınmış imamlar vardır. Bunların asırlarca öncesinde naklettikleri öyle olaylar var ki, buların bazıları gerçekleşti ve bazıları da gerçekleşme zamanını bekliyor.

Hadis-i Şerif kaynaklarına bakıldığında, farklı asırda yaşamış olsalar da, bir çok konuda ahirzaman sürecine girildiğinde gerçekleşecek bazı olaylara yapılan atıflar, ortak noktalarda buluşuyor. Bunların bir çoğu gerçekleşti. Henüz gerçekleşmeyen olaylar da sırasını bekliyor.

Şimdi bu güvenilir aktarımlara bakıp, dünyanın nereye gittiği ve neler olup, neler olabileceği konusunda fikir jimnastiği yapalım.

Ahirzamanda çıkacak 3 SİYAH BAYRAKLILAR

  1. BİRİNCİ SİYAH BAYRAKLILAR.......(Elbiseleri SİYAH - Başlıkları SİYAH)
  2. İKİNCİ SİYAH BAYRAKLILAR.........(Elbiseleri BEYAZ - Başlıkları SİYAH)
  3. ÜÇÜNCÜ SİYAH BAYRAKLILAR......(Hz MEHDİ'nin gerçek ORDUSU)

İnsanlık dışı eylemlerini tüm dünyanın tanıdığı EL-KAİDE terör örgütü ve bunların devamı olan KANLI proje IŞİD'in, bir çok hadisde detaylı olarak anlatılmış olan (sahte) SİYAH BAYRAKLILAR'a bakınca şablon tam olarak oturuyor.

Hadislerde detaylarıyla anlatılmış olan tariflere göre;
SİYAH BAYRAKLILAR'ın üstteki ilk 2'si, Hz. MEHDİ'nin gelişine ZEMİN hazırlamış olacaklar.
Üçüncü SİYAH BAYRAKLILAR olarak bahsedilen Hz. MEHDİ ve O'nun ordusu ise, İLYA'da (yani KUDÜS'de) bayrağını dikip zaferini ilan edecek. Üçüncü (gerçek) SİYAH BAYRAKLILAR, Hz MEHDİ'nin gerçek ordularıdır ve başka siyah bayraklılar gelmeyecektir.
Referans: (Mucem-ul Ehadis-i İmam Mehdi Cilt:3 Sayfa:270 ve Et Teşrif-i Bil Menun Sayfa:117)


Referans: İSLAM dünyasının önemli Ehl-i Sünnet kaynaklarından Naim Bin Hammad'ın "Kitab-ul Fiten" isimli kitabında "Fi Huruci Beni-l Abbas" bölümünde, bu konuda çokca rivayete yer verilmiş:

1- Siyah bayraklar taşırlar,
2- Zayıftırlar (kökü, geçmişi olmayan),
3- Başlangıçta kendileri önemsenmez ve itibarları olmaz,
4- Kalpleri demir parçaları gibi katı ve merhametsizdir,
5- Devlet sahibidirler. (bu, kendilerinin bir iddiası olur),
6- Hakka çağırırıyor gibi görünürler fakat HAK EHLİ değillerdir ve müslümanlara zulmederler,
7- Şahsi isimlerinde KÜNYE kullanırlar (Ebu Zeyd, Ebu Selman, Ebu Bekir... gibi),
8- Nisbetleri memleket isimleridir (El-Bağdadi, El-Şişani... gibi),
9- Saçları kadınların saçı gibidir (Özellikle komutanlarının saçları uzun olur),
10- Ahde vefa göstermez, sözleşmeye uymazlar..

Aynı kitapta bahsedilen şu hadis ve yapılan yorum da çok ilginç:

"Ali Bin Ebi Talib R.A'tan ki şöyle dedi:
'Siyah bayrakları gördüğünüzde yere kapanın, ellerinizi veya ayaklarınızı oynatmayın.....'"

cümlesiyle devam eden bölümde;

"YERE KAPANIN: Yani onları görmezden gelip itibar etmeyin,
ELLERİNİZİ OYNATMAYIN: Onlar, ellerini üstüste koyup BİAD ediyorlar, Siz böyle yapmayın,
AYAKLARINIZI OYNATMAYIN: Onlara doğru adım atıp DESTEK çıkmayın..."

yorumları mevcut.

Bu aktarılan hasi-iŞerif'in ve yorumunun, IŞID ŞABLONU'na uymadığını söylemek mümkün mü? IŞİD, hem Hz HÜSEYİN ve sevenlerine nefret kusmakta, hem "kelle kesen islam terörü" algısı için çalışmakta ve hem de GAZZE ile çatışacağını ifade etmektedir. Tüm bunlara bakınca IŞİD'in, ABD DESTEKLİ TAM BİR İSRAİL PROJESİ olduğunu anlamamak mümkün değildir.

Müslümanlar, daima "Âlim-ül-gayb" olanın, yani geleceği bilenin sadece ALLAH olduğuna inanır.

Bir çok ayetten, geleceği sadece ALLAH'ın bilebileceğini anlıyoruz. Bir kaç örnek:

_"O [Allah], Âlim-ül-gayb'dir." (gaybı bilen Allah'tır) (Kur'an: Haşr/22) _
"Allâmül-guyûb'dur." ([Allah], gaybları en iyi bilendir) (Kur'an Sebe/48)
"De ki: Gaybı bilmek Allah’a mahsustur." (Kur'an: Yunus/20)

Allahü teâlâ dilerse, Peygamberlerine bazı gayblarını bildirir. Bu konudaki iki ayet, mealen şöyledir:
"Allah size gaybı bildirmez; fakat dilediği Peygamberine gaybı bildirir." (Al-i imran 179)

Hz. MUAMMED (SAV) de geleceğe dair bazı olayların, yani gayb'ın bildirildiği peygamberlerden sonuncusudur.

İşte bu gaybii hadis-i Şerifler doğrultusunda, Peygamberimiz de bir çok hadisinde gelecekteki bazı olaylara işaret etmiş ve islam alimleri de bunları yorumlayarak ortak noktalarda birleşmişlerdir.

Elbette her şeyin en DOĞRUSUNU ALLAH bilir.

Fakat, yıllar öncesinde yapılan "olaylar" ve "kişi" tanımlamalarının bir çoğu gerçekleşti ve SİYAH BAYRAKLILAR tanımlamalarına bakılırsa, artık IŞİD türü yapılanmalara şaşırmamak gerekiyor.

BeğeVoteleriniz için şimdiden teşekkürler.. Saygılar..

Sort:  

@webcatan flag kalktımı unutmuş olabilirim o yüzden sorayım dedim..
yaklaşık 24 saat internete giremeyeceğim sonra hepten unutmayayım .. Bu arada LÜTFEN bana ait paylaşımları ne beğenin ne flaglayın. Benim kimse ile bir derdim yok kimseden de bir beklentim yok. Teşekkür ederim.... @webcatan

İsminizi ilk kez duyuyorum. Flag atmış değilim..

Calling @originalworks :)
img credz: pixabay.com
Nice, you got a 41.0% @upgoat upgoat, thanks to @webcatan
Want a boost? Minnowbooster's got your back!

hocam ilahiyatçı mısınız?

İlahiyatçı değilim.. Müslüman olmamız için bu yeterli diye düşünüyorum.. .-)

hocam lütfen yanlış anlamayınız sadece bir kaç paylaşımdan yola çıkarak bu çıkarımda bulundum. Hadislerin sahihlik derecesini soracaktım size

Yanlış anlamam.. Yazı uzamasın diye ben de uzatmadım ama ilgili bir kaç örnek verdim.. REFERANSLARI da altlarındadır.. Bunları @cleverbot bile biliyor artık :-)

No, but I believe in extraterrestrials!

This post has received a 0.26 % upvote from @drotto thanks to: @banjo.

This post was resteemed by @reblogger!
Good Luck!

Learn more about the @reblogger project in the introduction post.

This post has received a 50.00 % upvote from @steemdiffuser thanks to: @webcatan. Steem on my friend!

Get Upvotes, Join Our Trail, or Delegate Some SP

Hello & Cheers!! I'm a content detection and information bot. You are receiving this reply because a short link or links have been detected in your post/comment. The purpose of this message is to inform your readers and yourself about the use of and dangers of short links.

To the readers of the post: Short links are provided by url shortening services. The short links they provide can be useful in some cases. Generally their use is benign. But as with all useful tools there are dangers. Short links can be used to hide all sorts of things. Quite frequently they are used to hide referral links for instance. While not dangerous this can be deceptive. They can also be used to hide dangerous links such as links to phishing sites, sites loaded with malware, scam sites, etc. You should always be extremely cautious before clicking on one. If you don't know and trust the poster don't click. Even if you do you should still be cautious and wary of any site you are sent to. It's always better to visit the site directly and not through a short link.

To the author of the post: While short links may be useful on some sites they are not needed on steemit. You can use markdown to format your links such as this link to steemit. It's as simple as [steemit](https://steemit.com) Unlike short links this allows the reader to see where they are going by simply hovering over the link before they click on it.

This message was created by a bot. It is part of the ongoing fight against spam and phishing attacks on steemit. If you did not use short links in your post and feel you have received this message in error you can contact @fubar-bdhr on discord or @fubar.bdhr on steemit chat to report the issue.

EN sahih kaynaklara baktığımızda şöyle bir durum var:

  • 1) Kur'an'daki ""Hiç Bir Ayette"" Gelecek bir MEHDİ'den bahsedilmez.

Kur'an olmadıktan sonra devam etmeye gerek yok ama yine de Kur'an'dan sonra en sahih kaynak olarak gösterilen

  • 2) Sahih-i Buhari'deki ""Hiç Bir Hadiste"" Gelecek bir MEHDİ'den bahsedilmez.

Sahih kabul edilen Kütüb-ü Sitte'nin diğer kitapları;

  • 3) Sahih-i Müslim'deki Hiç Bir Hadiste Gelecek bir MEHDİ'den bahsedilmez.
  • 4) Tirmizi'deki Hiç Bir Hadiste Gelecek bir MEHDİ'den bahsedilmez.
  • 5) Nesai'deki Hiç Bir Hadiste Gelecek bir MEHDİ'den bahsedilmez.
  • 6) Ibn Mace'deki Hiç Bir Hadiste Gelecek bir MEHDİ'den bahsedilmez.

Sahih-i Buhari'de kelime olarak "Mehdi" kelimesi sadece bir yerde; Hz. Peygamber zamanındaki bir olayda şöyle geçer:

... Fakat ben bir türlü at üstünde duramazdım. (Kalbimi sıkardı). Bu sebeble Resûlullah göğsüme (şiddetli) bir darbe indirdi. Hattâ parmaklarının izini göğsümde görmüştüm. Ve: Yâ Rab! Sen Cerîr'i (at üstünde) sâbit kıl! Onu hâdî kıl, mehdî kıl! diye duâ buyurdu. Müteâkıben Cerîr Zülhalasa`ya gitti. ...

http://hadislerleislam.diyanet.gov.tr/?p=ara&s=mehdi

http://hadis.ihya.org/buhari/hadisler.php?t2=ara&ara=mehdi&yer=hadis

@webcatan hocam size karşı söylemiyorum, lütfen yanlış anlamayın. Konu biraz ilgi çekici olduğu için, çoğu yerde abartılmış ve uydurulmuş hadisler dolaşıyor. Derinlemesine bir inceleme yapınca, Mehdi hadislerinin sağlam kaynaklara dayanmadığı ortaya çıkıyor.

hello, @webcatan
upvote & resteem
re-steem.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.50
TRX 0.09
JST 0.064
BTC 50745.24
ETH 4334.15
BNB 590.23
SBD 6.16