You are viewing a single comment's thread from:

RE: 1. Sınıfta Okuma Zorluğu (YARDIM)

in #tr4 years ago

Çocukların MIZMIZLIK anları farklılık gösterir.. Sabah veya akşam hangşsş uygunsa günde 1 kez yeterli.. 2 hafta kadar devam edin.. Çörekotunun hiç kimseye hiç bir yan etkisi olmaz.. Sen de kullan.. Zamanla günde 1 LPG tankı fazla montajladığını farkedeceksin :-)

Sort:  

valla hocam ben montaj olayını elemanlara devrettim sonra bende sıkıntı olmasın :) yinede engin bilgilerinizi benimle paylaştığınız için teşekkürler

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.041
BTC 36545.80
ETH 2474.70
USDT 1.00
SBD 4.00