Tam 3 saat aradık..

in #tr4 years ago (edited)

Evin içinde saatlerdir aradık.. Havalar soğuk olduğu için açık pencere veya kapı da bulunmuyordu.. Sanki buhar olup uçup gitmiş gibiydi..

Aklımız mantığımız karmakarışık oldu..

Bakın neredeymiş kerata.. :-)

kedimiz.jpg

Sort:  

Hahaha geçmiş olsun.

Sağolasın dostum.. Streslere soktu bizi gece vakti ... .-)

kedicik biraz oyun oynamak istemiş anlaşılan :))) @webcatan

Evet.. Kendisi oynadı.. bizi de oynattı.. Dört döndük, bulamayınca kafaları yedik.. :-)

This post has received a 0.17 % upvote from @drotto thanks to: @banjo.

Smuggling a cat out of ancient Egypt was punishable by death. Phoenician traders eventually succeeded in smuggling felines, which they sold to rich people in Athens and other important cities.

Tagler arasına cat etiketi koysaydınız anında gelirdi :)

Az rahat birakin oynasin :))

Sadece yikanmak isyemis 😀

Çok tatlı maşaAllah :)

Onu bulduğunuz için biraz şaşırmış gibi :)

nnn'Nerdesin lan sen? Ne işin var orada? diye sorarken şaşkınca bakış anı... kameraya tam o an yakalanmış :-)

Congratulations @webcatan! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Coin Marketplace

STEEM 0.47
TRX 0.08
JST 0.060
BTC 49281.66
ETH 4155.71
BNB 555.12
SBD 6.04