TIP BİLİMİ, Ayakta su içmeyi neden ZARARLI görüyor?

in #tr4 years ago (edited)

Bu yazımda sizlere ayakta su içmenin TIBBİ zararlarından bahsedeceğim. Aşağıdaki açıklamalarda "SU" kelimesi geçen her yerde lütfen SU ve BENZERİ SIVI GIDALARI kastettiğimi dikkate alınız.

Sıradan bir olay gibi görürüz aslında. Ama suyu ayakta içerek, vücudumuz için ileri derecede yıkıma sebep olduğumuzun bilincinde olmak zorundayız.

İnsanlar, fırsat buldukça bir şeyler yiyip içerler. İyi de ederler çünkü onlara çok ihtiyaç duyarız. Su, çay, kahve, maden suyu, meşrubat, tost, hamburGırger(!) ve benzeri tüketimlerimizi ne zaman ve nerede tükettiğmizin hiç önemi yok. Günlük hayatımızda bu gıdalardan fayda da görüyoruz tabi. Asıl problem, onları hangi vücut pozisyonunda tükettiğimiz!

Suyu nasıl içiyorsunuz?

Malum ki su, tüm canlılar için hayattır. İnsanlar da suya çokca ihtiyaç duyarlar. Ancak burada çok önemli bir husus var. O da, su ihtiyacımızı giderirken onu AYAKTA içince, fayda gördüğümüzü sanırken ZARAR GÖRDÜĞÜMÜZ gerçeğidir.

AYAKTA mı OTURARAK mı?

Şahsi prensibim olarak ben, bilimsel bir olayı inceleyip sonucuna ulaşmaya çalışırken, bu olayın aynı zamanda dinim olan İSLAM'da nasıl yer aldığını, dünyanın en mükemmel insanı olan ve her şeyiyle insanlara örnek teşkil eden Hz MUHAMMED (SAV)'in o konudaki düşünce ve tavsiyelerini de dikkate alırım. Özellikle insan sağlığı açısından TIBB-I NEBEVİ olarak adlandırılan ölçülere uygunluğuna bakarım.

Peygamberimiz, ayakta su içmeme konusunda bizleri uyarmıştır ancak bu konuda çok katı tutum içinde olmamış, zaruri hallerde ayakta su veya zemzem içtiği de görülmüştür. İşte 2 Hadis-i Şerif:

"Eğer ayakta su içen kimse midesine verdiği zararı bilseydi, içtiği suyu şüphesiz ki geri kusardı"
(Ref: Abdürrezzak 10/427 hadis 19588).

"İbni Abbas (RA) şöyle dedi: Allah'ın Resulü'ne ZEMZEM vermiştim. Onu ayakta içti."
(Ref: Buhârî, Hac 76, Eşribe 76; Müslim, Eşribe 117-119)

TIP BİLİMİ, Ayakta su içmeyi neden ZARARLI görüyor?

Suyu ayakta tüketmek, sağlık açısından bir çok hastalığa davetiye çıkartıyor. Oturarak içilmesinin ise vücudu, çeşitli hastalıklara karşı MİKROPLARDAN koruduğu bilimsel olarak ispatlanmış.

Bir insan ayakta su içerse, doğrudan ONİKİPARMAK bağırsağına geçer. Bu durum, sağlık açısından olumsuz sonuçlar doğurur.

Oturarak içilen suyun, midede bir süre oyalanmasına izin vermiş oluruz. Böylece midede biriken su,
öncelikle görevini yapan mide asitleri sayesinde mikroplarından arınmaya fırsat bulur. Beyin ve böbrek dahil bir çok organ da, su ihtiyacını temizlenmiş su ile gidermiş olacaktır. Bağırak hastalıklarına, obeziteye ve özellikle kansere maruz kalmış insan sayısı oldukça fazla.

Mide pozisyonu, ayaktayken yani vücut dikey durumdayken hafif DİKEY pozisyonda durur. Oturur vaziyetteyken ise YATAY şekil alır. Yani yatay durumdayken içilen su burada birikme fırsatı bulur. Tabanı delik bir kovaya hortumla su akıtınca su birikmeyip akar gider. İhtiyaç için, kovadan 1 tas su almak zorlaşır.

Suyu ayakta içince dikey pozisyonda duran midede, su birikemeden direkt onikiparmak bağırsağına gider ve ihtiyaç gidermek üzere mideden su bekleyen organlar susuz kalır. Üstelik ONİKİPARMAK bağırsağına giden su, halen mikroplardan arındırılmamış sudur.

Düşünün ki beyninize, kol ve bacaklarınıza, böbreklerinize su gitmiyor ya da gidiyorsa su temiz değil! İşte hastalıkara davetiye!

Oturarak su içme alışkanlığı kazanarak, en başta kolera olmak üzere, birçok bulaşıcı hastalıktan korunmuş oluruz. Bu alışkanlığı hem kendimiz kazanalım, hem eşimize ve özellikle de çocuklarımıza mutlaka öğretip kazandıralım. Böylece, obezite de dahil çok sayıda hastalığın önüne en baştan geçmiş oluruz. Basit bir alışkanlık ama, vücut motorumuza KORUYUCU BAKIM uygulamayı da başarmış olacağız.

Bu kısa video'da gerçekleri görelim: (ref: youtube.com)

SU İÇİNCE Neler oluyor? Suyun yolculuğu: (ref: youtube.com)

Hepinize sağlıklı günler dilerim.. Sevgiyle kalınız..

Sort:  

Calling @originalworks :)
img credz: pixabay.com
Nice, you got a 20.0% @marty-arts upgoat, thanks to @webcatan
Want a boost? Minnowbooster's got your back!

This post has received a 0.35 % upvote from @drotto thanks to: @banjo.

Acaba @morwhale suyu nasıl içiyor?

This post was resteemed by @reblogger!
Good Luck!

Learn more about the @reblogger project in the introduction post.

This post has received a 100.00 % upvote from @steemdiffuser thanks to: @webcatan. Steem on my friend!

Get Upvotes, Join Our Trail, or Delegate Some SP

Hello & Cheers!! I'm a content detection and information bot. You are receiving this reply because a short link or links have been detected in your post/comment. The purpose of this message is to inform your readers and yourself about the use of and dangers of short links.

To the readers of the post: Short links are provided by url shortening services. The short links they provide can be useful in some cases. Generally their use is benign. But as with all useful tools there are dangers. Short links can be used to hide all sorts of things. Quite frequently they are used to hide referral links for instance. While not dangerous this can be deceptive. They can also be used to hide dangerous links such as links to phishing sites, sites loaded with malware, scam sites, etc. You should always be extremely cautious before clicking on one. If you don't know and trust the poster don't click. Even if you do you should still be cautious and wary of any site you are sent to. It's always better to visit the site directly and not through a short link.

To the author of the post: While short links may be useful on some sites they are not needed on steemit. You can use markdown to format your links such as this link to steemit. It's as simple as [steemit](https://steemit.com) Unlike short links this allows the reader to see where they are going by simply hovering over the link before they click on it.

This message was created by a bot. It is part of the ongoing fight against spam and phishing attacks on steemit. If you did not use short links in your post and feel you have received this message in error you can contact @fubar-bdhr on discord or @fubar.bdhr on steemit chat to report the issue.

Hey ! @steemdiffuser .. Bu bot senin cevabına bozuluyor galiba.. Kısa link kullandığın için seni uyarıyor...

Tebrikler. @anadolu'dan 0.02$ değerinde bir oy aldınız. 11.11.2017 tarihinden itibaren 0.01$ - 0.1$ arası bir gönderimle iki kat oy alabilirsiniz.

Teşekkürler @anadolu.. Adının da hakkını tam olarak veriyorsun.. sağol..

bilgilendirici bir paylaşım olmuş elinize sağlık

Çok teşekkürler @rsvn .. Su içerken, bir kaç kişinin de olsa sağlığına katkıda bulunabilirsem mutlu olacağım..

hello, @webcatan
upvote & resteem
re-steem.jpg

This post has received a 6.25 % upvote from thanks to: @webcatan.
For more information, click here!!!!

The Minnowhelper team is still looking for investors (Minimum 10 SP), if you are interested in this, read the conditions of how to invest click here!!!

Sen çok ÜÇKAĞITÇI bir BOT'sun @minnowhelper


sneaky-ninja-two-swords-story-sneaky-ninja-thealliance-steem-steemitcomics small.jpg
Sneaky Ninja Attack!!
You have been defended with a 33.54 % upvote!
To help keep my Jōki (蒸気) power strong I rely on the townspeople of Sōsharumedia (ソーシャルメディア).
I was summoned by: @webcatan.
I have done their bidding and now I will vanish...

woosh

Coin Marketplace

STEEM 0.50
TRX 0.09
JST 0.073
BTC 50719.89
ETH 4407.38
BNB 592.38
SBD 6.25