You are viewing a single comment's thread from:

RE: Haklılık Yanılsaması

in #tr3 years ago

Güzel bir deneyim paylaşmışsınız bizle, ben de insani duygularımla o düşünceyi ve adanmışlığı merak ettim, hatta yıllar önce dediğinizden çıkarımlar yapmaya çalıştım. Sonra kendimi toparlayıp yazının amacına çektim dikkatimi, gerçekten ideolojiler olmasa da, düşünceleri yaşamımıza entegre etme şeklimizden dolayı anlaşamadığımızı farkettim insanlar olarak. Ellerinize sağlık :)

Sort:  

ideolojiler olmasa da düşünceleri yaşamımıza entegre etme şeklimizden dolayı anlaşamadığımızı fark ettim insanlar olarak.

Böyle kocaman kocaman paragraflar yazıyorum gelip bir cümlede neredeyse tüm durumu özetliyorsunuz. Kıskanıyor ve kızıyorum :)

Çok memnun oldum bu yorumu ve özellikle bu cümleyi okuduğuma. Teşekkür ediyorum. Sizin de elinize sağlık :)

Coin Marketplace

STEEM 0.42
TRX 0.07
JST 0.052
BTC 43021.58
ETH 3334.32
BNB 499.46
SBD 4.95