You are viewing a single comment's thread from:

RE: My Bursa Trip! - Bursa Gezim!

in #travel4 years ago

Yaa o kadar da abartmaya gerek yok aslında. Bildiğiniz iskender sonuçta, ama en iyisi :P. Yok yok en iyisi fazla iddialı oldu ama en iyilerinden biri diyebilirim rahatlıkla... Bu arada Bursa Çanakkale'ye de yakın sayılır sayın fizyoterapistim...

Sort:  

Ahh yakın olmak görecedir, bir gün umarım o yakın yere gidebilir, size oradan cevaben bir post paylasabilirim." @myego13, @misalen'in izinde... Bir şehir efsanesini daha irdeliyoruz!"" başlığinda😀

Hahaaha tarihe not düşülsün o vakit. Bir Bursa yazısı daha beklemede diyorum. Yalnız daha iyi olacağından şüphem yok.

Coin Marketplace

STEEM 0.45
TRX 0.08
JST 0.060
BTC 49041.34
ETH 4160.98
BNB 547.50
SBD 5.84