You are viewing a single comment's thread from:

RE: Beauties of Cuba: my ultimate photo collection of classic American cars

in #travelfeedlast year

Krásný článek s mnoha fotkami. Už jen kvůli těm krásným autům, jejichž si majitelé opravdu váží, stojí za to Kubu navštívit. :-)
!trdo
!COFFEEA
!BEER

Sort:  

Congratulations @garygeo1, you successfuly trended the post shared by @phortun!
@phortun will receive 0.03222788 TRDO & @garygeo1 will get 0.02148525 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Přesně tak :) Ono jim ani nic jiného nezbývá, než si jich vážit a starat se o ně, protože na nové drtivá většina z místních prostě nemá...

Je to tak. Dřív si je nemohli koupit, teď můžou, ale stejně na ně většinou nemají. Tak si váží toho, co mají teď, aby dlouho vydrželo.

Coin Marketplace

STEEM 1.18
TRX 0.15
JST 0.137
BTC 59421.71
ETH 4052.68
BNB 677.38
SBD 7.27