You are viewing a single comment's thread from:

RE: Beauties of Cuba: my ultimate photo collection of classic American cars

in #travelfeedlast year

No před těmi pár lety ještě ve Vítkách něco jet muselo, protože jsme občas vídali z okna tím směrem hustý kouř a plameny šlehající až k nebi. Byly to celkem apokalyptické výjevy :D Značné množství smradu mají prý v Ostravě na svědomí stále také místní ropné laguny...

Sort:  

Hustý kouř a plameny? To vypadá na koksovnu a ta ve Vítkovicích nebyla. Nejblíže byla Karolína a ta už dobrých 15 let nestojí.
Ropné laguny a plno jiného odpadu dá ještě městu zabrat než se to podaří zlikvidovat.

Já nevím co a kde to bylo, ale fakt jsme z bytu kousek vedle Futura vídali v dálce z komínů hustý kouř a plameny :)

Netuším, kde je Futurum. Jak jsem psal, naposledy jsem byl v Ostravě před 40-ti lety :-D

Aha :) To jsi na svůj rodný kraj tak zanevřel?

Ostrava je sice rodné město, ale dětství jsem prožil v Jeseníkách a tam se rád vracím :-)