You are viewing a single comment's thread from:

RE: Ulog 01: My fear in Public Speaking

in #ulog4 years ago

parehas kaayo ta ate @orhem! hahahaha

weakness gyud ko ni samot na sauna kay conscious kaayo ko sa akong grammar, magkurog gyud akong boses, usahay mupiyok pa gani hahahah

Pero I storngly agree, dapat i exercise gyud nato prmi hantud maanad natas kauwaw jk hahahahah

Sort:  

wahaha confident man kaayu ka sa teenvestors talk hihihih.. naanad na jud ka ..padung pako. Thanks sa pagvisit:)

pero bsta english kulbaan gyud kaayo ko hahahaha mukalit lag piyok akong tingog

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.041
BTC 36545.80
ETH 2474.70
USDT 1.00
SBD 4.00