Açık Kaynak Kodlu Olan Bitcoin Nedir?

in #utopian-io4 years ago (edited)

download.jpg
Bitcoin P2P peer to peer sistemiyle çalışıyor yani hiç bir aracı yok bağlı olduğu kurum veya devlet yok direk kişeden kişiye dijital paradır.
Bitcoin blockchain tabanlı.Blockhain ise bildiğimiz bakkal defteri işlem takibi sağlayan karmaşık bir yapıdır.
Bu karmaşık fonksiyonları çözmek için güçlü bilgisayarlar gerek.Bitcoin kullanıcısı arttıkça fonksiyon daha da karmaşık bir hal alıyor.Bu yüzden çözmek için daha güçlü sistemler gerekiyor.
Mining yapanlar bu şekilde fonksiyonları çözüyor ve karşılığında bitcoin olarak ödül kazanıyor bu şekilde bitcoinler piyasaya sürülmüş oluyor.
Toplam 21 milyon bitcoin üretilme sınırı var.Sistem bu şekilde tasarlanmış.Posted on Utopian.io - Rewarding Open Source Contributors

Sort:  

Your contribution cannot be approved because it does not follow the Utopian Rules.

  • Make sure you have a valid suggestion and all your contributions follow the utopian rules.
  • This contribution does not follow any rules relating to utopian.io.

You can contact us on Discord.
[utopian-moderator]

Coin Marketplace

STEEM 0.67
TRX 0.10
JST 0.076
BTC 57153.54
ETH 4765.73
BNB 635.42
SBD 7.22