Sort:  

سلام فعلا درگیر کارهای حاشیه ایی هستم ولی در دیسکورد همیشه آنلاین هستم اگر کاری داشتید

کلی عرض کردم از نظر من حیفه شما که موجودی داری روی استیم کار نکنید و پست نگذارید
کسی رو میشناسید برنامه نویسی استیم بلد باشه؟

بله میشناسم خودم هستم بفرمایید

تو دیسکورد مزاحمتون میشم پس ممنون

Coin Marketplace

STEEM 1.20
TRX 0.18
JST 0.170
BTC 61837.88
ETH 2441.80
BNB 522.21
SBD 9.14