Tại sao phải chú ý đến HoboDAO?

in #vn2 years ago

This is a Vietnamese translation of HoboDAO’s article by Carlpei (a Vietnamese Ambassador for HoboDAO). The original article can be found here https://steemit.com/steem-engine/@hobo.fund/why-give-a-hoot-about-the-hobodao

Đây là bài viết lược dịch từ HoboDAO sang ngôn ngữ tiếng Việt Nam được soạn thảo bởi Carlpei (Đại diện của HoboDAO cho cộng đồng Việt Nam). Để đọc bài viết gốc bạn có thể theo đường link dẫn sau https://steemit.com/steem-engine/@hobo.fund/why-give-a-hoot-about-the-hobodao

Thân ái


hoboDAO

image source

Tại sao phải chú ý đến HoboDAO?


HoboDAO sẽ là DAO (Decentralized Autonomous Organization: Tổ chức tự trị phi tập trung) đầu tiên được xây dựng trên Steem. Đây là một tập đoàn chiến lược gồm các tài khoản đa chữ ký, phân chia trách nhiệm và quyền kiểm soát thành ba nhóm Casters, AuditorsSenators. (Đánh giá, Kiểm toán viên và Thượng nghị sĩ)

Ba nhóm này sẽ cùng phối hợp với nhau để cung cấp cho cộng đồng Steem một hệ thống phần thưởng hàng ngày cho các cuộc thi dành cho các nhà báo độc lập và các blogger/vlogger/blog video thông tin trên Steem.

Hệ thống phần thưởng HoboDAO:


Hệ thống phần thưởng HoboDAO được hỗ trợ bởi các đối tác của mình với các mã token cộng đồng khác như Engage, Natural Products, Trendo... v.v. Nó cũng được hỗ trợ bằng cách uỷ quyền trong hệ thống HoboDAO, được gọi là Delegation Miners (người khai thác) là người đã ủy quyền SP vào tài khoản chính của HoboDAO là @Hobo.media để khai thác phần thưởng dưới dạng mã token Hobo.

33 cuộc thi đầu tiên sẽ thưởng cho những người chiến thắng trong các cuộc thi hàng ngày với mã token Hobo (mã số: HBO), và mã token từ các đối tác của chúng tôi (Engage, Natural Products, Trendo) đồng thời upvote 100% cho tác giả nội dung từ cộng đồng của HoboDAO ủy quyền.

Trong giai đoạn đầu, chúng tôi sẽ thưởng cho 5 thí sinh hàng đầu với:

Hạng 1 - 100% Upvote/ 5000 HBO / 100 NGA / 100 NATRL / Trendo Upvote (Và có thể còn nhiều mã token hơn ...)
Hạng 2 - 100% Upvote/ 2500 HBO / 80 NGA / 80 NATRL / Trendo Upvote (Và có thể còn nhiều mã token hơn ...)
Hạng 3- 100% Upvote / 1250 HBO / 60 NGA / 60 NATRL / Trendo Upvote (Và có thể còn nhiều mã token hơn ...)
Hạng 4 - 100% Upvote/ 625 HBO / 40 NGA / 40 NATRL / Trendo Upvote (Và có thể còn nhiều mã token hơn ...)
Hạng 5 - 100% Upvote / 312 HBO / 20 NGA / 20 NATRL / Trendo Upvote (Và có thể còn nhiều mã token hơn ...)

Với mô hình bền vững của chúng tôi sẽ cho phép chúng tôi thưởng thường xuyên hơn cho năm bài dự thi hàng đầu với 100% upvote từ phần thưởng mã token HoboDAO và Hobo. Dưới đây là những phần thưởng bền vững cho 5 bài nộp hàng ngày của chúng tôi:

Hạng 1 - 100% Upvote / 5000 HBO / + Khả năng nhận thêm upvotes từ các tag (thẻ)
Hạng 2- 100% Upvote / 2500 HBO / + Khả năng nhận thêm upvotes từ các tag (thẻ)
Hạng 3 - 100% Upvote / 1250 HBO / + Khả năng nhận thêm upvotes từ các tag (thẻ)
Hạng 4 - 100% Upvote / 625 HBO / + Khả năng nhận thêm upvotes từ các tag (thẻ)
Hạng 5 - 100% Upvote / 312 HBO / + Khả năng nhận thêm upvotes từ các tag (thẻ)

Mã Token Hobo:


Khi ngày càng có nhiều mã token ra đời, nhiều người tự hỏi mã token này sử dụng vào việc gì. Tất cả các cuộc thi hàng ngày và hệ thống tưởng thưởng của HoboDAO được vận hành bởi mã token HBO, được dùng để đóng lệ phí cho mỗi lần bạn gửi bài viết cá nhân hoặc đề cử một bài viết của người khác với điều kiện bài đó vẫn còn ít nhất 3 ngày để nhận upvote từ người giám sát (curator)

Lệ phí để tham gia một cuộc thi hàng ngày là 500 HBO và nó sẽ được gửi đến tài khoản Steem có tên @hobodao. Gửi mã token vào tài khoản này tương tự như việc đốt mã token vì tài khoản này sẽ yêu cầu tất cả các Casters, Auditors và Senators phải đồng ý và ký tên cho các mã token được chuyển ra khỏi tài khoản.

Mã token HOOT là gì?


Để HoboDAO có thể duy trì chương trình với các nhà khai thác của HoboDAO là Casters, Auditors and Senators để họ có thể tiếp tục và sẵn sàng dành thời gian và nỗ lực của họ cho cộng đồng phi tập trung, cần phải có một chương trình khích lệ. Một số mô hình đã được xem xét nhưng đây là mô hình đã được quyết định và đưa vào áp dụng:

HoboDAO có 10 lượt upvote có sẵn 100% mỗi ngày, 50% sẽ thuộc về 5 thí sinh xuất sắc nhất mỗi ngày, trong khi 50% còn lại dùng vào việc thưởng khích lệ các nhà khai thác của HoboDAO để tiếp tục tham gia hoạt động.

Các nhà khai thác HoboDAO sẽ được cung cấp tất cả các mã token HOOT tồn tại (tổng cộng là 36.500 HOOT) và các nhà khai thác sẽ gửi HOOT tới @hobodao để gửi các bài đăng mà họ muốn được xét duyệt bởi tài khoản @ hobo.media tương tự như một thí sinh sẽ gửi 500 HBO đến @hobodao để tham gia cuộc thi hàng ngày. Tuy nhiên, với mã thông báo HOOT, việc curate đã được đảm bảo miễn là người gửi mã token HOOT vẫn còn trong whitelist (danh sách trắng) của HoboDAO.

Điều quan trọng là bạn cần lưu ý rằng mã token HOOT không thể giao dịch. Mã token HOOTđược dùng để là khích lệ các nhà khai thác của HoboDAO, nhưng cũng để giữ cho họ minh bạch. Mã token HOOT được lập ra nhằm để nâng cao tính bảo mật của mã token Hobo và HoboDAO, bằng cách là giữ mã token HOOT nằm trong exclusive whitelist (danh sách trắng độc quyền.)

Xin vui lòng lưu ý không bao giờ mua HOOT trên thị trường thông qua sàn Steem Engine! Bạn chỉ có thể gửi HOOT tới @hobodao và nhận phần thưởng curate từ Casters nếu bạn đáp ứng các yêu cầu của HoboDAO. Những người sở hữu HOOT (chủ sở hữu) là những người điều hành HoboDAO, hoạt động của họ được theo dõi và khả năng sử dụng HOOT của họ phụ thuộc vào sự tham gia và tính tương thích của họ trong HoboDAO.

Mã token HOOT không dùng để bán cho các nhà khai thác HoboDAO, tất cả các mã token HOOT sẽ được chuyển đến các nhà khai thác HoboDAO ngay từ lúc đầu. Khi HOOT được gửi tới @hobodao, các Casters sẽ đưa những người gửi hội đủ điều kiện vào một danh sách theo thứ tự, và năm (5) 100% upvote sẽ được phân bổ vào danh sách mỗi ngày. Người gửi HOOT có trách nhiệm đảm bảo rằng bài đăng họ muốn curate không phải là SPAM, đạo văn hoặc xúc phạm bất kỳ quy tắc nào khác thường được cộng đồng Steem chấp nhận.

Chủ sở hữu HOOT được yêu cầu duy trì hoạt động trong cộng đồng HoboDAO để các bài nộp HOOT của họ vẫn còn hiệu lực. Chỉ có 5 HOOT có thể được thưởng mỗi ngày, do đó HOOT được dự định là một tài sản dài hạn có tính thanh khoản thấp thuộc sở hữu của các nhà khai thác HoboDAO và chỉ có thể được hoàn trả bằng cách gửi nó đến HoboDAO để curate. Điều này phục vụ như một sự khích lệ cho các nhà khai thác của HoboDAO vẫn quan tâm đến sự phát triển lâu dài của HoboDAO và mã token tiện ích HBO của chương trình.

Gửi nhiều hơn một (1) HOOT mỗi ngày bởi bất kỳ nhà khai thác HoboDAO nào đều không được phép, và HOOT thứ hai sẽ bị xem là không hợp lệ và bị mất. Nếu cộng đồng HoboDAO cho phép, @hobo.fund sẽ sẵn sàng mua 1 HOOT với giá 500 HBO mỗi ngày hoặc 30 HOOT mỗi tháng, và chỉ sử dụng các mã token HOOT này để nhận được curate cho bài đăng liên quan cụ thể đến HoboDAO do @hobo.fund. Điều này sẽ chỉ xảy ra nếu các thành viên HoboDAO đồng thuận.

Phân phối HOOT


Có tổng cộng 36.500 HOOT tồn tại và khi các hoạt động của HoboDAO được triển khai thì tất cả các nhà khai thác (Casters, Auditor & Senators) sẽ được nhận 500 mã token HOOT. 5000 HOOT cũng sẽ được gửi tới @hobo.fund, đây vẫn sẽ là một tài khoản tập trung, tuy nhiên, 5000 HOOT này không dành cho mục đích sử dụng cá nhân của @hobo.fund mà để cung cấp cho các hoạt động của Casters, Auditor & Senators.

Một hành động được gọi là roll call (điểm danh) sẽ được đưa ra. Và khi một Casters, Auditor & Senators xuất hiện trong vòng 24 giờ, họ sẽ nhận thêm HOOT từ số 5000 HOOT cho đến khi tất cả 5000 HOOT đó được phát hết.


Vì vậy, câu hỏi là, bạn có quan tâm về HoboDAO không? Nếu có, hãy tham gia channel discord với chúng tôi qua đường link dẫn dưới đây:

https://discord.gg/sgHyY6c - Máy chủ HoboDAO Discord

CARLPEI
thank you
If you enjoy my content, please feel free to: Upvote, Resteem or Comment below.
follow @carlpei me for more articles!


I want to share my knowledge, experiences and ideas to build a larger and stronger Vietnamese steemit community.

Những bài viết liên quan by @carlpei:
Steem Basic Income là gì? P.1
Steemit là gì cách kiếm tiền với steem như thế nào?
Nhân chứng Steemit (Steemit witness) là gì? Bầu cử cho nhân chứng Steemit ra sao
Uỷ Quyền (Delegation) Steem là gì?
Băng thông (bandwith) trong steem là gì?
Steemitboard là gì?
Cách sử dụng Markdown trong Steemit

Sort:  

Chào mừng trở lại :) và cảm vì các upvote.
Đã đọc nhưng thật sự là tui không quan tâm tới các cuộc thi lắm. Hihi :)

Thành viên steemit VN hiện nay hoạt động rất ít :( nản :)

Chương trình này có ý nghĩa lớn lao hơn đơn giản chỉ là cuộc thi đó người anh em của tôi hehe. Nhưng tạm thời nó còn quá mới và còn là trong giai đoạn phôi thai nên tôi chưa bắt tay vào phân tích chuyên sâu về ý nghĩa lẫn lợi ích cốt lỏi của nó. Nhưng có thể nói một điều là nó sẽ có khả năng giống trang BBC nhưng dành cho tất cả những blogger.

Được như thế thì tốt quá, nhưng những người như tôi trên Steemit lại ít quá. Nản thật!
Phải chờ các phân tích chuyên sâu của ông rồi.
Tui sẽ hóng :)

Bh giá max thấp thì làm sao lôi kéo đc nhiều ng quay lại đc chứ anh

Chờ giá lên vậy :) hi
Tùy từng người nhận định, những người còn ở lại là những người còn tin :)

UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

Congratulations @carlpei! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 6000 upvotes. Your next target is to reach 7000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!

hi @carlpei

I just checked your profile to see if you posted anything new lately and ... NADA. Why so quiet? :)

Yours
Piotr

@carlpei, one of your Steem friends wish you a Happy Valentine's day and asked me to give you a new badge!

To find out who wanted you to receive this special gift, click here!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Valentine's day challenge - Give a badge to your beloved!