Tanda-tanda Keneuk ujeun dari binatang

in #whalepower4 years ago (edited)

Saleum steemians keu bandum syara yang na sipat sapat...!!

Kali nyo lon neuk bagi info adak pih ladoem na yang ka meuphom teutang krimue, lage kheun ureung tuha awai menyoe trok kromue berarti nyan tanda keneuk ujeuen rayeuk lom pih wate takaloen lawetnyo ujeun hana rayeuek.

Dan jeut takaloen bak sidom syit, menyoe takaloen jiteubit sidom that jai hana lage biasa yang jimita teumpat yang leubeh manyang dari tanoh nyak bek ngop ngoen ujeun.


image


image


image


Etno sagai yang jeut loen urai beok sapat menyoe na silap lon lake meu'ah, semoga postingan lon jeut terhibur dan bermanfaat keu rakan mandum,,, Wassalam...

SALEUM @muhammadalex

Coin Marketplace

STEEM 0.51
TRX 0.09
JST 0.066
BTC 51556.55
ETH 4417.00
BNB 588.61
SBD 6.23