Whatsapp ücretli olacak

in #whatsapp3 years ago

Uzun zamandır ücretsiz olarak kullandığımız Whatsapp uygulaması önümüzdeki seneden itibaren ücretli olacağı söyleniyor. Bu haber ne kadar doğru olduğunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz.

Bugüne kadar Whatsapp ücretsiz olduğu için reklam almadan nasıl bugünlere geldiği konusunda söylentilerden başka birşey yok.

https://s3.us-east-2.amazonaws.com/partiko.io/img/bymadak-whatsapp-cretli-olacak-1533301204392.png

Posted using Partiko Android

Sort:  

Congratulations @bymadak! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of comments

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Telegram kullanırız dert değil :)