Word Poetry Challenge #10 : Pangarap

in #wordchallenge3 years ago


Makulay ang lahat, nagliliwanag,
Umiibabaw ang pag-asa, buhay na naihayag
Tinanim sa aking puso aabutin ang mga nagniningning
Kahit mahirap pa sa ngayon, iyon ay mararating.

Walang hadlang sa aking gusto
Kahit sino ay tatabi mula sa aking anino
Dahil ako’y sigurado sa aking gusto
May paututunguhang pangarap--lahat nakaplano.

Image Credits to Joy Lorenzo


May dumating nang biglaan, hinipan ang aking pangarap
Hinigpitan ko ang hawak baka matangay, naku, mahirap.
Natabig ng mga dumadaan, napunta sa kung saan
Muntik na maiyak nang pinulot siya dahil natapakan.

Pinilit kong ingatan mula sa iba pang pagsubok
Gustong agawin sa akin kahit ako na ay pinupukpok
“Sigurado ka ba? ‘Yan ba talaga ang gusto mo?”
Paulit ulit-ulit akong nilulunod sa aking ulo.

Sa dami nang sumubok sa mahigpit kong paghawak,
Dumaplis ang ilan, nawala dahil sa sapak
Hanggang sa dumilat na lang ako nang masakit ang mata
Halos naubos na sila, habang hinahanap ako’y halos nagwala.


Tila binugbog ang kaluluwa para malaman talaga
Kung ano ba talaga ang pangarap na natitira
Para man lang magsilbing liwanag sa madilim na pinagtapunan
Isang malupit na pagsubok ng buhay na ako’y pinagbantaan.

Hinanap ko muli ng ilang ulit sa aking sarili
Sinaliksik ang mga gusto, ayaw, at kasiyahan na napili
Hinanap muli kung anong bagay ang sa akin ay nagpakilig
Na may kinang sa mata na walang kayang kumabig.

Taon ang lumipas, nahanap ang maliit na hibla
Ng pangarap sa dilim at sakit na hindi makita
Ibang klaseng ligaya kahit na parang posporo lang ang ilaw
Ngunit ito’y sapat na para ako’y ‘di maligaw.


Hawakan mo ang iyong pangarap ng mabuti
Alamin mo paano siya iingatan sa bawat sandali
Dahil ikaw lang ang nakakaalam ng kanyang dakilang halaga
Sa buhay mo na magbabago ‘pag ito’y naabot mo na.


Ito po ang aking tula para sa Word Poetry Challenge #10 : "Pangarap" | Tagalog Edition. Maraming salamat po sa pagkakataon, @jassennessaj!

Salamat kay Joy Lorenzo para sa pagkuha ng pangalawang litrato.

Ang lahat ng ibang mga larawan sa tulang ito ay pag-aari ng nagsulat ng tulang ito.

Salamat sa pagbabasa ng tulang ito! :)

Coin Marketplace

STEEM 0.71
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57133.49
ETH 4335.02
BNB 618.31
SBD 7.07