Port Errol Model Railway Club / Klub Miłośników Kolei Cruden Bay

in #world4 years ago (edited)

Last Sunday we fund interesting place - railway lovers meet every weekend over 40 years to have fun playing with railway models...
Amazing experience! Railway and cars , people in life situations, trees, buildings...

W ostatnią niedzielę odwiedziliśmy niezwykłe miejsce - klub miłośników kolei, którzy od spotykają sie od 40 lat i bawią modelami kolejki...
Niesamowite wrażenia! Pociągi, samochody, ludzie w sytuacjach życiowych, drzewa, budynki...

IMG-1769.JPG

IMG-1766.JPG
.
.
.
Street fihgt in front of pub !!!
Bójka przed pubem !!!
.
IMG-1771.JPG
.
.
.
Lovers :)
Kochankowie :)
.
IMG-1772.JPG
.
.
.
Just Married!
Ślub!
.
IMG-1773.JPG

IMG-1776.JPG
.
.
.
Funeral :( RIP
Pogrzeb :( Odpoczywaj w pokoju
.
IMG-1775.JPG

IMG-1765.JPG
.
.
.
Shell Petrol Station
Stacja paliw Shell
.
IMG-1777.JPG

Highly recommended to visit!
Zachęcamy gorąco!

Location/Lokalizacja:
https://goo.gl/maps/BTFTmjMewZD2

Coin Marketplace

STEEM 0.68
TRX 0.10
JST 0.076
BTC 58667.85
ETH 4730.20
BNB 647.42
SBD 7.30